Goto content Goto gnb Goto footer

Địa điểm Công ty

Location
Tellustech Co., LTD HQ Trụ sở chính

Address : A-811, Hyundai Knowledge Industry Center, 70, Dusan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
서울특별시 금천구 두산로 70, A동 811호 (독산동, 현대지식산업센터)
Tel : +82-70-7092-0150 / E-mail : sales@tellustech.co.kr

Tellus Tech Co. Map
Tellustech Vina Co., LTD Văn phòng chi nhánh

Address : Can so 07, Tang 1, Chung Cu Cuong Thinh, Duong Le Thai To, Phuong Vo Cuong, TP. Bac Ninh, Tinh Băc Ninh
Tel : [VN] +84) 222-387-1985 [KR] +84) 97-603-8100 / E-mail : vnsales@tellustech.co.kr