Goto content Goto gnb Goto footer

Giới thiệu trung tâm điều chỉnh

About
Service Info

Nội dung dịch vụ điều chỉnh

Khi máy đo vượt khỏi tính năng cao nhất với các nguyên nhân chẳng hạn như số lần sử dụng, hoàn cảnh sử dụng v.v…, giá trị đo không đúng, mức độ không chính xác như thế thì phải được kiểm tra lại hoặc hoặc chỉnh sữa lại thông qua việc điều chỉnh.

Việc điều chỉnh là sự so sánh giữa máy tiêu chuẩn dùng để điều chỉnh với độ chính xác cao và máy đo mà doanh nghiệp sử dụng. Với kĩ thuật đo so sánh giá trị do ấy, độ chính xác của máy đo chỉ dùng cho việc điều chỉnh phải được duy trì, hệ thống chuẩn bị cho mục đích ấy chính là hệ thống chỉ định cho cơ quan điều chỉnh quốc gia. Mục đích sau cùng của hệ thống này có ý nghĩa trong việc bảo đảm tính đồng nhất và hiệu suất của sản phẩm từ công đoạn sản xuất, đảm bảo độ tin tưởng đối với kết quả đo tính toán trong sự thí nghiệm và kiểm tra.

 • Chỉ số và các máy đo hiện tại có chính xác không?
 • -Máy đo và sức đo của mỗi máy nếu được sử dụng trong thời gian chỉ định, thì có thể không được chính xác do các nguyên nhân như môi trường xung quanh, tần số sử dụng, cấu tạo bên trong v.v…
 • -Sản phẩm sản xuất để được thị trường thế giới công nhận, độ chính xác của máy đo và sức đo phải được đẩy mạnh và là điều kiện cơ bản.
 •  
 • Để đo lường đúng
 • -Phải có các thiết bị đo lường chính xác và việc duy trì môi trường đo thích hợp phải được yêu cầu, phải duy trì tiêu chuẩn đo quốc gia và phải được duy trì sự truy xuất nguồn gốc.
 • -Cần phải hiểu độ không chính xác của việc đo và phải có kĩ thuật đo tốt.
 • -Trường hợp không tuân thủ theo những quy tắc này, tính hiệu quả về kết quả đo chắc chắn sẽ không đảm bảo được độ tin tưởng đối với sản phẩm.
 •  
 • Tại sao lại cần sự điều chỉnh bổ sung?
 • -Việc đo lường đã chiếm một phần tất yếu trong cuộc sống, nên phải được thực hiện một cách chính xác . Để thực hiện được điều này, cần thiết phải có sự điều chỉnh bổ sung của máy đo và sức đo.
 • -Việc sử dụng chính xác máy đo và sức đo có liên quan trực tiếp đến lợi ích của các nhà sản xuất và người tiêu dùng
Recognition Field

Lĩnh vực công nhận VILLAS

Calibration Process

Thủ tục yêu cầu điều chỉnh

Việc đăng ký điều chỉnh có thể được thực hiện thông qua các dịch vụ đến trực tiếp hoặc gởi bưu phẩm. Có thể đăng ký vào các ngày bình thường từ 09:00 ~ 17:00 chiều (trừ thời gian nghỉ trưa từ 12:00 ~ 13:00 chiều)

Điện thoại di động: (+84) 016-2796-0000 / (+82) 010-8220-9433
Số điện thoại: (+84) 222 387 1984 / (+82) 070-7092-0110
Fax: (+84) 222 387 1985
E-mail : vnsales@tellustech.co.kr
MSN : ciel996@hotmail.com

 • 1.Đăng ký điều chỉnh: Gửi trang bị và giấy yêu cầu điều chỉnh / Trong trường hợp giao dịch lần đầu tiên, cần một bản sao giấy đăng ký kinh doanh
 • 2.Xác nhận việc điều chỉnh hoàn tất
 • -Phần hoàn tất thiết bị có thể được kiểm tra thông qua điện thoại hoặc kiểm tra lý lịch trung tâm điều chỉnh.
 • -Lệ phí điều chỉnh được thêm vào trang bị khi đã hoàn thành khâu điều chỉnh
 • 3.Nộp lệ phí điều chỉnh
 • 4.Ban hành giấy chứng nhận tiêu chuẩn không xuất hiện trang bị
 • -Giấy chứng nhận tiêu chuẩn có thể ban hành tải về thông qua danh mục tham khảo bản lý lịch của trung tâm điều chỉnh.