Goto content Goto gnb Goto footer

X-RAY Cấu tạo và nguyên lý máy chụp

XRF(X-ray Fluorescence Spectroscopy) là máy phân tích huỳnh quang tia X, phân tích tia X trong vật chất, phát hiện tia X đặc biệt phát sinh khi lọc điện từ quỹ đạo của nguyên tố, là thiết bị đo bằng định tính và định lượng thành phần nguyên tố bao gồm hoặc cấu tạo vất chất