Goto content Goto gnb Goto footer

Tổng quan Kinh doanh

Product
Freatures
- Thiết bị mạng dữ liệu
- Thiết bị trung tâm dữ liệu
- Thiết bị máy chủ
Applications
1. Quản lý khách hàng
 • - Người phục trách riêng từng khách hàng
 • - Quản lý khách hàng
 • - Chuyên gia phụ trách tình huống
2. Hỗ trợ kỹ thuật
 • - Hỗ trợ kỹ thuật nhanh và chính xác
 • - Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
3. Lý lịch khách hàng
 • - Quản lý lịch sử khách hàng
 • - Nâng cao chất lượng nhờ dự báo tình
  huống thông qua quản lý lý lịch
Applications
- Lĩnh vực
 • - Cáp IT/ Mạng
- Hoạt động
 • - Thiết kế và thi công hệ thống mạng
 • - Quản lý và bảo trì
 • - Quản lý kỹ thuật
 • - Tư vấn kỹ thuật
- Khách hàng
 • - Công ty tài chính chứng khoán
  và các ngân hàng đa quốc gia
 • - Các tập đoàn nội đại và các
  tập đoàn đa quốc gia
 • - Các công ty nội địa và các công ty đa quốc gia
 • - Nhà máy
Điện thoại di động: (+84) 016-2796-0000 / (+82) 010-8220-9433
Số điện thoại: (+84) 222 387 1984 / (+82) 070-7092-0110
Fax: (+84) 222 387 1985
E-mail : vnsales@tellustech.co.kr
MSN : ciel996@hotmail.com